เครื่องวัด ความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ

฿27,500.00