บริษัท สเต็ม เซ็นเตอร์ จำกัด

156/31 หมู่ที่ 5 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000