กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล

฿269,500.00